Tycker du
Att; jag är märkvärdig 


helt rätt för jag är märkt värdig.


Foto som text

Rakel Stenmark